THÔNG BÁO V/v tổ chức tiếp nhận Khách và các biện pháp phòng chống dịch khi đến sử dụng dịch vụ/ ANNOUNCEMENT: About re-operate Golf course and measures to prevent epidemics when using services at ChiLinh Golf

ChiLinh Golf xin thông báo thời gian tổ chức hoạt động trở lại và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 khi tiếp nhận khách sử dụng dịch vụ của...

Continue Reading

Hết bài viết

Không còn trang nào để xem

Close Menu
en_USEnglish
viTiếng Việt ko_KR한국어 en_USEnglish