THÔNG BÁO: SÂN GÔN CHÍ LINH ĐÓNG CỬA KIOSK ĐỂ CẢI TẠO SỬA CHỮA

Sân gôn Chí Linh xin thông báo, để tiếp tục triển khai kế hoạch nâng cấp đồng bộ chất lượng dịch vụ, trong thời gian tới ChiLinh Golf sẽ tiến hành công tác cải tạo, sửa chữa và nâng cấp toàn bộ Kiosk trên Sân gôn Chí Linh. Trong quá trình thi công, ChiLinh Golf sẽ tạm thời đóng cửa các Kiosk trên sân do đó sẽ không tránh khỏi những điều bất tiện, ảnh hưởng đến công tác phục vụ khách hàng cũng như chất lượng dịch vụ.

2

1

ChiLinh Golf sẽ hạn chế hết sức có thể những bất tiện này tới Quý Hội viên và Quý Khách hàng. ChiLinh Golf rất mong nhận được sự thông cảm cho bất tiện trong thời gian tới.

Thời gian cải tạo, sửa chữa và đóng cửa Kiosk bắt đầu từ thứ 2 ngày 28/10/2019.

Leave a Reply

Close Menu
en_USEnglish
viTiếng Việt ko_KR한국어 en_USEnglish