THÔNG BÁO: Tạm dừng tổ chức, tiếp nhận khách đến sử dụng các dịch vụ

Thực hiện theo Thông báo Kết luận số 304-TB/TU ngày 11/5/2021 của Thường trực Thành uỷ Chí Linh về tình hình triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Chí Linh.

Căn cứ vào công văn số 347/UBND-YT ngày 14/5/2021 của UBND thành phố Chí Linh về việc dừng hoạt động đón khách chơi Golf tại Sân golf Chí Linh, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sân gôn Chí Linh xin thông báo tới Quý Khách hàng nội dung như sau:

Tạm dừng tổ chức, tiếp nhận Khách đến sử dụng các dịch vụ tại ChiLinh Golf thời gian từ 17h00 ngày 14/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

ChiLinh Golf kính mong Quý Khách hàng thông cảm về sự bất tiện này, đồng thời chung tay cùng ChiLinh Golf trong việc chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn sức khỏe cho Quý Khách hàng cũng như cộng đồng.

Trân trọng thông báo!

Following to the Conclusion Notice No. 304-TB/TU on May 11, 2021 of Chi Linh Standing Party Commitee about the implementation of Covid-19 epidemic prevention and control in Chi Linh City.

According to documentary No 347/UBND-YT on May 14, 2021 of Chi Linh City People’s Committee about stop receiving customer playing golf at ChiLinh Golf Course, ChiLinh Golf Investment and Development Joint Stock Company would like to inform that:

Temporarily stop operating and receiving booking services at ChiLinh Golf from 17:00 on May 14, 2021 until further notice.

We are looking for your sympathy for this inconvenience, and together with ChiLinh Golf in proactively applying disease prevention and control measures to ensure the safety for you and the community.

Sincerely,

Leave a Reply

Close Menu
en_USEnglish
viTiếng Việt ko_KR한국어 en_USEnglish