Cùng xem lại những cú HIO tại ChiLinh Golf từ những ngày đầu đến nay.