VI | EN | KO

훈련장 시스템

Chi Linh 골프장은 최고 품질의 27홀 골프장를 건설할 뿐만 아니라 표준 교육 코스 시스템 설치에도 투자하고 있습니다. 길이 약 300야드, 너비 100야드 이상, 레인이 많아 골퍼들에게 가장 진정한 거리감을 선사할 것입니다. 또한 골프장은 볼 연습장, 타격 연습 레인, 숏볼 연습장, 모래 훈련장 등 연습 공간이 있는 보다 독특한 디자인을 가지고 있습니다. 골퍼가 기술을 빠르게 마스터하고 더 많은 경험을 쌓는 데 도움이 됩니다.

TIN MỚI NHẤT

bai hoc cuoc song tu thu choi golf 6
Nhân viên Văn phòng Bộ phận Nhà hàng
KEN_0797
Thông báo v/v Quy định số người chơi trong nhóm
nguyen tac phong tranh chan thuong 6
4 nguyên tắc phòng tránh chấn thương các golfer cần biết
Anh 2
Thông báo: V/v gia hạn thời gian đóng thầu công trình "Sửa chữa, cải tạo khu văn phòng làm việc" Sân gôn Chí Linh
avatar
ChiLinh Golf tropical activewear | Luồng gió nhiệt đới cho một thời trang phong cách
찾고 있는 게시물을 보려면 입력을 시작하세요.