VI | EN | KO

훈련장 시스템

Chi Linh 골프장은 최고 품질의 27홀 골프장를 건설할 뿐만 아니라 표준 교육 코스 시스템 설치에도 투자하고 있습니다. 길이 약 300야드, 너비 100야드 이상, 레인이 많아 골퍼들에게 가장 진정한 거리감을 선사할 것입니다. 또한 골프장은 볼 연습장, 타격 연습 레인, 숏볼 연습장, 모래 훈련장 등 연습 공간이 있는 보다 독특한 디자인을 가지고 있습니다. 골퍼가 기술을 빠르게 마스터하고 더 많은 경험을 쌓는 데 도움이 됩니다.

TIN MỚI NHẤT

z5285477435469_817981d256a2ece46a57844d5917be56
ChiLinh Golf tạo dấu ấn tại Hội nghị Du lịch Golf châu Á (AGTC) 2024
bo nhiem truong bo phan nha hang 1
ChiLinh Golf thông báo bổ nhiệm vị trí Trưởng bộ phận nhà hàng
Du xuan Giap Thin 2024 cung CLG 2
Du xuân Giáp Thìn 2024 cùng ChiLinh Golf
Nu gioi choi golf niem kieu hanh trong nhung cu swing 6
Nữ giới chơi golf: Niềm kiêu hãnh trong những cú swing
LQH04131 copy
Du xuân “trẩy golf” đầu năm với ChiLinh Golf
찾고 있는 게시물을 보려면 입력을 시작하세요.