QUY ĐỊNH ĐỖ XE VÀ MANG ĐỒ ĂN/UỐNG – REGULATIONS FOR PARKING AND BRINGING FOOD/ BEVERAGE

ChiLinh Golf xin thông báo tới Quý khách hàng đến sử dụng dịch vụ tại ChiLinh Golf quy định, cụ thể như sau:

1. Quy định đỗ xe

  • Quý khách hàng chỉ được đỗ xe tại Bãi đỗ xe theo quy định chung của Công ty.
  • Không đỗ xe tại các vị trí cấm bao gồm: khu vực ngoài cổng, khu vực hai bên vỉa hè theo hướng lên, xuống và trước cửa Nhà Câu lạc bộ, khu vực phía trước Minibar, khu vực sân tập.
  • ChiLinh Golf sẽ không chịu trách nhiệm khi xảy ra tổn thất hoặc thiệt hại về xe khi khách hàng đỗ xe không đúng vị trí.

2. Quy định mang đồ ăn/ đồ uống

  • Quý khách hàng không được mang theo đồ ăn, đồ uống, thực phẩm vào ChiLinh Golf.
  • Trường hợp khách mang đồ ăn, đồ uống, thực phẩm vào ChiLinh Golf sẽ tính phí 100.000đ/người. Đối với các trường hợp khách hàng mang đồ ăn, đồ uống với số lượng nhiều, ChiLinh Golf sẽ đưa ra mức phí khác.

ChiLinh Golf would like to annouce to our Valued Customers using services at ChiLinh Golf as detail below:

1. Parking 

  • Customers using services at ChiLinh Golf only park car at prescribed Parking Area.
  • Do not park at prohibited locations including: area outside the gate, the area on both sides of the road direct to and in front of the Club House, the area in front of the Minibar, Driving Range area.
  • ChiLinh Golf will not be responsible for loss or damage to the vehicle when customer park car in the wrong place.

2. Bringing Food or Beverage

  • Customers are not allowed to bring food or beverage into ChiLinh Golf.
  • Charged fee for customer bring food or beverage into ChiLinh Golf is 100,000 VND/pax. In case of customer bring food or beverage in large quantities, ChiLinh Golf will apply a different fee.

Trả lời

Đóng Menu
viTiếng Việt
en_USEnglish ko_KR한국어 viTiếng Việt