THÔNG BÁO: DỪNG TEST NHANH SAR-COV-2 ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

ChiLinh Golf xin thông báo tới Quý Khách hàng kể từ ngày 14/03/2022 ChiLinh Golf sẽ thay đổi các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với Khách hàng cụ thể như sau:
  1. Tiếp tục tăng cường thực hiện “Thông điệp 5K”
  2. Dừng việc Test Sars-Cov-2 nhanh đối với khách hàng đến sử dụng dịch vụ tại ChiLinh Golf.
Bằng thông báo này, ChiLinh Golf kính mong Quý Khách hàng chung tay cùng ChiLinh Golf trong việc chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

ChiLinh Golf would like to announce to our valued customer that from March 14, 2022 ChiLinh Golf will change measures to prevent Covid-19 for customers, as below:
  1.  Continue to strengthen the implementation of “5K Message”.
  2. Stop the rapid test of Sars-Cov-2 for customers coming to use the service at ChiLinh Golf.
By this notice, ChiLinh Golf would like to invite customers together with ChiLinh Golf in proactively applying measures to prevent and control the epidemic.

Trả lời

Đóng Menu
viTiếng Việt
en_USEnglish ko_KR한국어 viTiếng Việt