THÔNG BÁO: NHẬN BOOKING TRONG MÙA DỊCH COVID-19/ ANNOUNCEMENT: BOOKING POLICY DURING COVID-19 PERIOD

Quý Khách hàng thân mến!

Diễn biến dịch bệnh Covid-19 gây ra đến thời điểm hiện tại vô cùng phức tạp và nguy hiểm. Các vùng dịch đã mở rộng với mức độ lây lan lớn và nhanh chóng. Hiện tại đối với Việt Nam đã phát hiện bệnh nhân thứ 911 có kết quả dương tính với Virus Covid-19. Đối với trường hợp bệnh nhân thứ 867 có kết quả dương tính với Virus Covid-19 tại Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

Nhằm tiếp tục tăng cường giám sát và phòng, chống dịch bệnh, vì trách nhiệm với sức khỏe của Khách hàng, Cán bộ Công nhân viên và cộng đồng, ChiLinh Golf xin thông báo đến toàn thể Quý Khách hàng về việc nhận booking cũng như việc sử dụng các dịch vụ tại ChiLinh Golf như sau:

1. Đối với Khách hàng có hộ khẩu tại Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương; Xã Tân Hồng, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương và Khách hàng đến từ nơi có dịch bệnh Covid-19 khi đến sử dụng dịch vụ tại Chilinh Golf, ChiLinh Golf xin phép từ chối không nhận booking kể từ 0h00 ngày 15/8/2020 cho đến khi có thông báo mới.

2. ChiLinh Golf sẽ tiến hành kiểm tra chứng minh thư và thẻ căn cước công dân hoặc hộ khẩu của Khách hàng.

3. Đối với Khách hàng đến sử dụng dịch vụ tại ChiLinh Golf chấp hành nghiêm chỉnh các quy định:

– Kê khai y tế tại sân.

– Kiểm tra thân nhiệt.

– Rửa tay bằng nước sát khuẩn đặt ở sảnh nhà Câu lạc bộ và quầy Lễ tân.

– Đeo khẩu trang trong suốt thười gian sử dụng dịch vụ tại ChiLinh Golf.

– Mỗi khách sử dụng 01 xe điện.

– Thực hiện xịt sát khuẩn 02 hố gôn 01 lần.

– Giãn cách Khách hàng với Khách hàng và nhân viên với Khách hàng trên 2m.

– Không sử dụng dịch vụ tại Locker và Nhà hàng mà chỉ order sử dụng trên sân theo quy định giãn cách.

4. Yêu cầu các Phòng ban, Bộ phận phối hợp cùng Khách hàng thực hiện nghiêm túc quy định nêu trên.

ChiLinh Golf kính mong Quý Khách hàng thông cảm về sự bất tiện này, đồng thời chung tay cùng ChiLinh Golf trong việc chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn sức khỏe cho Quý Khách cũng như cộng đồng.

Trân trọng cảm ơn./.

Dear our Value Customer,

Due to the current situation is extremely complicated and dangerous. The epidemic areas have expanded and rapid spread. Currently, for Vietnam, it is discovered that patient 911 has a positive result for Covid-19 virus. There is a case- the 867th patient is positive with Covid-19 virus, who live in Hai Duong City, Hai Duong Province. In order to continue to strengthen surveillance and prevent Corona virus, responsible for the health of customers, employees and the community, ChiLinh Golf would like to inform all customers booking policy as well as using services at ChiLinh Golf as below:

 1.  ChiLinh Golf is apologize for refusing booking of customers who have Household Registration Book in Hai Duong City, Hai Duong Province; Tan Hong Commune, Binh Giang District, Hai Duong Province and customers coming from the Covid-19 epidemic place when using the service at Chilinh Golf, from 0:00 on August 15, 2020 until further notice.
 2. Checking the customer’s identity card and citizenship or household registration card will be applied for every customers.
 3. Corona virus Prevention Policy must be applied as below:
 • Medical declaration at course;
 • Check your body temperature;
 • Wash your hand with antiseptic water;
 • Wear a mask during using service period at ChiLinh Golf;
 • Each golf must use 01 buggy;
 • Use antiseptic spray for every 02 holes;
 • Keep distance between customers and customers, staff and customers is at least 2 meters;
 • Locker and Restaurant will not be in use, take away food on course is available.

4. Functional departments shall coordinate with customers to strictly implement the above provisions.

We are sorry for this inconvenience, and hope you join hands with ChiLinh Golf in proactively applying disease prevention and control measures to ensure the safety of health for you and the community.

Sincerely thanks./.

Trả lời

Đóng Menu
viTiếng Việt
en_USEnglish ko_KR한국어 viTiếng Việt