Thông báo: Tạm dừng dịch vụ Nhà hàng của Sân gôn Chí Linh/ Announcement: Temporily stop providing ChiLinh Golf Restaurant services

Căn cứ vào công văn số 1086/UBND-VP ngày 28/12/2021 của UBND thành phố Chí Linh về việc điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Chí Linh.

ChiLinh Golf xin thông báo đến Quý Hội viên và Khách hàng về việc tạm dừng dịch vụ Nhà hàng Câu lạc bộ từ 00 giờ 00’ ngày 29/12/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong khu vực, nhằm chung tay phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng, kính mong Quý Hội viên và Quý khách hàng thông cảm và chung tay cùng ChiLinh Golf trong việc chủ động áp dụng biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

—-

Pursuant to Official Dispatch No. 1086/UBND-VP dated December 28, 2021 of the People’s Committee of Chi Linh City on adjusting and supplementing measures to prevent and control the Covid-19 epidemic in the area of ​​Chi Linh city.

ChiLinh Golf would like to inform our Valued Members and Customers about the temporarily stop providing Clubhouse Restaurant services from 00:00, December 29, 2021 until further notice.

Due to the complicated situation of the Covid-19 epidemic in the area, in order to prevent and control the epidemic, ensure the safety of public health, we are looking forward to your sympathy for this inconvenience and together with ChiLinh Golf in this campaign.

Trả lời

Đóng Menu
viTiếng Việt
en_USEnglish ko_KR한국어 viTiếng Việt