THÔNG BÁO: V/v tạm ngừng cung cấp dịch vụ/ ANNOUNCEMENT: About temporarily stop providing services

Kính gửi: Quý Hội viên, Quý Khách hàng và Quý Đối tác

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố Chí Linh tại công văn số 523/UBND-VP ngày 14 tháng 8 năm 2020 về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Chí Linh. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sân gôn Chí Linh xin thông báo tới Quý Hội viên, Khách hàng và Đối tác nội dung sau:

Tạm dừng tổ chức, tiếp nhận Khách sử dụng các dịch vụ tại ChiLinh Golf trong thời gian bắt đầu từ ???? ngày ??/?/???? đến khi có thông báo mới.

ChiLinh Golf kính mong Quý Hội viên, Khách hàng và Đối tác thông cảm về sự bất tiện này, đồng thời chung tay cùng ChiLinh Golf trong việc chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn sức khỏe cho Quý khách cũng như cộng đồng và CBCNV của ChiLinh Golf.

Trân trọng./.

ANNOUNCEMENT
About: Temporarily stop providing services

Dear Valued Member, Customer and Partner

Implementing the direction of Chi Linh City People’s Committee in document No. 523/UBND-VP on August 14, 2020 Related to the implemention of urgent measures to prevent and against Covid-19 in Chi Linh City, ChiLinh Golf would like to inform you the following:

Temporary stop operating and receiving customers using services at ChiLinh Golf from ????, ?????? ??, ???? until further notice from ChiLinh Golf.

We are sorry for this inconvenience, and wish you join hands with ChiLinh Golf in proactively applying disease prevention and control measures to ensure the health safety for you, community and Chilinh Golf’s Team.

Sincerely thanks./.

Trả lời

Đóng Menu
viTiếng Việt
en_USEnglish ko_KR한국어 viTiếng Việt