THÔNG TIN CẬP NHẬT: TẠM NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ/ UPDATING: TEMPORARY STOP PROVIDING SERVICES

Kính gửi: Quý Hội viên và Quý Khách hàng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương tại công văn số 884/UBND-VP ngày 24 tháng 03 năm 2020; về việc tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa để phòng chống dịch bệnh Covid-19, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sân gôn Chí Linh xin thông báo tới Quý Khách hàng nội dung sau:

Tạm dừng tổ chức, tiếp nhận Khách trong và ngoài nước sử dụng các dịch vụ tại ChiLinh Golf trong thời gian bắt đầu từ 0h00 ngày 26/03/2020 đến khi có thông báo mới.

<img alt=”THÔNG TIN CẬP NHẬT: TẠM NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ/ UPDATING: TEMPORARY STOP PROVIDING SERVICES” src=”tam-ngung-cung-cap-dich-vu-chilinh-golf” width=”353” height=”499” >

ChiLinh Golf kính mong Quý hội viên và Quý Khách hàng thông cảm về sự bất tiện này, đồng thời chung tay cùng ChiLinh Golf trong việc chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn sức khỏe cho Quý Hội viên, Quý Khách hàng cũng như cộng đồng.

Trân trọng cảm ơn./.

BAN QUẢN LÝ SÂN GÔN

Dear Valued Members and Customers,

Implementing the direction of Hai Duong province People’s Committee in document No. 884/UBND-VP on March 24, 2020; about temporary stop the activities related to cultural, sports and tourism; cultural services business activities to prevent Covid-19, ChiLinh Golf would like to inform customers the following notice:

Temporary stop operating and receiving domestic and international customers using services at ChiLinh Golf from 0h00, 26/03/2020 until further notice from ChiLinh Golf.

 We do apologize and look forward to your sympathy for this inconvenience, in addition, let giving hands with ChiLinh Golf in proactively applying disease prevention and control methods to ensure the health safety for the community.

Sincerely thanks,

MANAGEMENT BOARD

Trả lời

Đóng Menu
viTiếng Việt
en_USEnglish ko_KR한국어 viTiếng Việt