Trường hợp nghi nhiễm virus SARS- CoV2 có xét nghiệm âm tính

Sân gôn Chí Linh đã nhận được thông tin từ Ban chỉ đạo thành phố Chí Linh về trường hợp nghi nhiễm Covid-19 như sau:

  • Họ tên: Nguyễn Thành Dương
  • Sinh năm: 1993
  • Địa chỉ: số nhà 40, đường Hữu Nghị, phường Sao đỏ, thành phố Chí Linh
  • Chức vụ: là nhân viên bảo vệ của Công ty Cổ phần Quản lý Sân gôn Chí Linh (không phải là nhân viên bảo vệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sân gôn Chí Linh hay Chilinh Golf).
Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 24/02/2021 cho kết quả nghi nhiễm Sar – Cov -2
Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 25/02/201 do CDC Hà Nội cung cấp là Âm tính.

Trả lời

Đóng Menu
viTiếng Việt
en_USEnglish ko_KR한국어 viTiếng Việt