Một ngày của Bộ phận Bảo dưỡng sân ChiLinh Golf

Sân golf là một yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của bộ môn đánh golf. Và bề mặt cỏ là “linh hồn”, là “chuẩn mực” để đánh giá chất lượng của sân. Chính vì vậy, công việc bảo dưỡng sân là công việc cũng đòi hỏi nhiều yêu cầu khắt khe về kỹ thuật và sự chuyên nghiệp.

Continue reading