Bảng giá &
Các chương trình Khuyến mãi

Bảng giá

Thứ Hai - Thứ Sáu9 hố18 hố27 hố36 hố
Hội viên700.000 VNĐ1.000.000 VNĐ1.500.000 VNĐ2.000.000 VNĐ
Khách của Hội viên1.260.000 VNĐ1.800.000 VNĐ2.700,000 VNĐ3.600.000 VNĐ
Khách lẻ1.750.000 VNĐ2.500.000 VNĐ3.750.000 VNĐ5.000.000 VNĐ
Phí xe riêng280.000 VNĐ400.000 VNĐ600.000 VNĐ800.000 VNĐ
Phụ thu xe lẻ140.000 VNĐ200.000 VNĐ300.000 VNĐ400.000 VNĐ
Cuối tuần - Ngày lễ9 hố18 hố27 hố36 hố
Hội viên700.000 VNĐ1.000.000 VNĐ1.500.000 VNĐ2.000.000 VNĐ
Khách của Hội viên1.995.000 VNĐ2.850.000 VNĐ4.275.000 VNĐ5.700.000 VNĐ
Khách lẻ2.520.000 VNĐ3.600.000 VNĐ5.400.000 VNĐ7.200.000 VNĐ
Phí xe riêng280.000 VNĐ400.000 VNĐ600.000 VNĐ800.000 VNĐ
Phụ thu xe lẻ140.000 VNĐ200.000 VNĐ300.000 VNĐ400.000 VNĐ

Đơn vị tính: VNĐ

Bảng giá có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024

  • Phí trên đã bao gồm Phí sân cỏ và Phí Caddie và 1/2 xe điện.
  • Phí trên đã bao gồm thuế.
  • Dịch vụ đặt Caddie: 200.000 VNĐ/người.
  • Mỗi người chơi cần có một bộ gậy riêng.
  • Tối đa 3 khách đi cùng Hội viên được tính phí Khách của Hội viên.
  • Áp dụng mức giá 9 hố (50% của 18 hố) đối với các trường hợp Khách hàng phát sinh 9 hố tại sân theo mức phí đối tượng đã được áp dụng.
  • Khách hàng phải thanh toán theo số hố đã đặt, không áp dụng theo số hố thực tế chơi (ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng không thể tiếp tục chơi).

Chương trình Khuyến mãi

Chương trình hết hạn

Chương trình hết hạn

Chương trình hết hạn