Bảng giá &
Các chương trình Khuyến mãi

Bảng giá

Thứ Hai - Thứ Sáu 9 hố 18 hố 27 hố 36 hố
Hội viên 420.000 VNĐ 600.000 VNĐ 900.000 VNĐ 1.200.000 VNĐ
Khách của Hội viên 980.000 VNĐ 1.400.000 VNĐ 2.100,000 VNĐ 2.800.000 VNĐ
Khách lẻ 1.470.000 VNĐ 2.100.000 VNĐ 3.150.000 VNĐ 4.200.000 VNĐ
Xe điện 280.000 VNĐ 400.000 VNĐ 600.000 VNĐ 800.000 VNĐ
Cuối tuần - Ngày lễ 9 hố 18 hố 27 hố 36 hố
Hội viên 420.000 VNĐ 600.000 VNĐ 900.000 VNĐ 1.200.000 VNĐ
Khách của Hội viên 1.715.000 VNĐ 2.450.000 VNĐ 3.675.000 VNĐ 4.900.000 VNĐ
Khách lẻ 2.240.000 VNĐ 3.200.000 VNĐ 4.800.000 VNĐ 6.400.000 VNĐ
Xe điện 280.000 VNĐ 400.000 VNĐ 600.000 VNĐ 800.000 VNĐ

Đơn vị tính: VNĐ

Bảng giá có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023

  • Phí trên đã bao gồm Phí sân cỏ và Phí Caddie.
  • Phí trên đã bao gồm thuế.
  • Phí đi xe riêng: 800.000 VNĐ/18 hố.
  • Phí lẻ xe: 1/2xe + 200.00 VNĐ/18 hố.
  • Dịch vụ đặt Caddie: 200.000 VNĐ/người
  • Mỗi người chơi cần có một bộ gậy riêng.
  • Tối đa 3 khách đi cùng Hội viên được tính phí Khách của Hội viên.
  • Áp dụng mức giá 9 hố (70% của 18 hố) đối với các trường hợp Khách hàng phát sinh 9 hố tại sân theo mức phí đối tượng đã được áp dụng.
  • Khách hàng phải thanh toán theo số hố đã đặt, không áp dụng theo số hố thực tế chơi (ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng không thể tiếp tục chơi).

Chương trình Khuyến mãi

Chương trình hết hạn

Chương trình hết hạn

Chương trình hết hạn

Chương trình hết hạn