Thông báo: V/v gia hạn thời gian đóng thầu công trình “Sửa chữa, cải tạo khu văn phòng làm việc” Sân gôn Chí Linh

Kính gửi: Quý Công ty.

Căn cứ vào Thư mời thầu ngày 10/08/2023 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Sân gôn Chí Linh về công trình “Sửa chữa, cải tạo khu văn phòng làm việc” Sân gôn Chí Linh.

Căn cứ vào đề nghị của một số đơn vị Dự thầu về việc xin gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu công trình “Sửa chữa, cải tạo khu văn phòng làm việc” Sân gôn Chí Linh.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sân gôn Chí Linh xin thông báo tới các Quý Công ty, như sau:

Xem tiếp