Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể đặt sân theo những cách nào

Khách hàng có thể đặt sân theo những cách sau:

  1. Gọi điện đến số Hotline đặt bàn 02206 599 699
  2. Gửi email tới booking@chilinhgolf.com
  3. Đặt sân trực tuyến tại website theo địa chỉ www.chilinhgolf.com/dat-san
Tôi đặt 18 hố nhưng chỉ chơi 9 hố thì thanh toán như thế nào?

Khách hàng phải thanh toán theo đúng số hố đã đặt, không áp dụng theo số hố thực tế chơi ngoại trừ các trường hợp khách quan bất khả kháng không thể tiếp tục chơi.

Tôi muốn chọn Caddie có được không?

Từ 01/01/2023, ChiLinh Golf cung cấp dịch vụ đặt riêng Caddie với chi phí 200.000 VNĐ/người. Khách hàng có thể đặt riêng được Caddie nếu Caddie đó chưa có đặt trước.

Để xem đầy đủ hơn, vui lòng truy cập trang Những câu hỏi thường gặp

Phản ánh & Góp ý

* ChiLinh Golf cam đoan chỉ sử dụng thông tin Quý khách gửi để cải thiện dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Không sử dụng cho các mục đích khác. Mọi thông tin Quý khách gửi đều được lưu trữ và bảo mật theo Chính sách bảo mật và Quyền riêng tư