Đặt sân

Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin ở biểu mẫu bên dưới hoặc gọi điện tới số Booking Hotline 02206.599.699 hoặc gửi email tới hòm thư booking@chilinhgolf.com để đặt sân trực tuyến. ChiLinh Golf sẽ liên hệ lại với Quý khách để xác nhận. Lưu ý: Đây là biểu mẫu đặt sân, không phải là xác nhận đã đặt sân thành công.

    Số hố *

    Thời tiết

    Weather for the Following Location: Chi Linh City map, Vietnam
    Weather for the Following Location: Chi Linh City map, Vietnam