CHILINH GOLF và VNPAY công bố hợp tác toàn diện, triển khai hệ thống đặt sân golf trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam

Vừa qua vào ngày 14/08/2023, Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sân Gôn Chí Linh (CHILINH GOLF) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Theo đó, CHILINH GOLF sẽ trở thành sân golf đầu tiên triển khai hệ thống đặt sân trực tuyến tại Việt Nam, hỗ trợ người dùng chủ động đặt sân golf dễ dàng trên ứng dụng ngân hàng và ví điện tử VNPAY.

Xem tiếp