Điều khoản chung

Điều Khoản Chung (“ĐKC”) này áp dụng cho các Khách và Đối Tác sử dụng hoặc đặt dịch vụ tại sân gôn và Nhà hàng. Khách, Đối Tác và ChiLinh Golf được gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”.

Khách/Đối Tác đồng ý và thừa nhận rằng bằng việc gửi cho ChiLinh Golf yêu cầu đặt dịch vụ, yêu cầu sự kiện và/hoặc các dịch vu bổ sung  (gọi chung là “Yêu Cầu Dịch Vụ”) và được ChiLinh Golf xác nhận dịch vụ là Khách và Đối Tác đã đọc và chấp nhận ĐKC, Quy Định Chung (“QĐC”) và những thay đổi ĐKC, QĐC tại từng thời điểm được đăng tải trên Trang Web chính thức của ChiLinh Golf tại địa chỉ https://www.chilinhgolf.com/dieu-khoan-chung/ (“Trang Web”) cũng như các chính sách cung cấp dịch vụ, báo giá dịch vụ được ChiLinh Golf thông báo, cung cấp. 

ĐKC là một phần không thể tách rời của hợp đồng, thỏa thuận cung cấp, sử dụng dịch vụ hoặc Yêu Cầu Dịch Vụ được xác nhận giữa ChiLinh Golf và Khách /Đối Tác (“Hợp Đồng”).

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA

  1. ChiLinh Golf có nghĩa là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sân gôn Chí Linh
  2. Đối Tác” là đại lý du lịch/hãng lữ hành/doanh nghiệp/tổ chức, cá nhân giao kết Hợp Đồng với ChiLinh Golf.
  3. Khách” là cá nhân sử dụng dịch vụ của ChiLinh Golf với mục đích tiêu dùng trực tiếp, không dùng để bán lại cho cá nhân, tổ chức khác. 
  4. “Giá Công Bố” là giá dịch vụ được niêm yết tại Sân gôn và tại website của ChiLinh Golf. Giá dịch vụ có thể thay đổi theo từng thời điểm.
  5. Dịch Vụ” bao gồm dịch vụ đặt sân, tiệc sự kiện, Voucher hoặc dịch vụ bổ sung khác mà ChiLinh Golf cung cấp tại từng thời điểm như vận chuyển, dịch vụ giải trí…
  6. Khách Lẻ” là Khách hoặc nhóm Khách đặt trực tiếp tại sân không thông qua 1 bên trung gian.
  7. Khách Đoàn” là 01 nhóm Khách có số lượng đặt từ 30 khách trở lên.
  8. “Ngày Làm Việc” là ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định pháp luật.
  9. QĐC” là các quy định mà Khách cần phải tuân thủ trong thời gian lưu trú và sử dụng Dịch Vụ tại Sân gôn và có thể được sửa đổi, bổ sung theo quyết định của ChiLinh Golf tại từng thời điểm và đăng tải trên Trang Web của ChiLinh Golf.
  10. Voucher” là hình thức thanh toán thay cho tiền mặt hoặc chuyển khoản có giá trị tương đương tùy theo từng chính sách. Việc sử dụng Voucher phải tuân thủ QĐC, ĐKC và quy định chi tiết tại mỗi Voucher.
  11. Xác Nhận Dịch Vụ Khách Đoàn” là xác nhận của ChiLinh Golf về Yêu Cầu Dịch Vụ của Khách/ Đối Tác về việc đặt dịch vụ, tổ chức các sự kiện hoặc dịch vụ bổ sung khác của Khách đoàn với các nội dung theo mẫu ban hành kèm theo ĐKC này.
  12. Xác Nhận Dịch Vụ Khách Lẻ” là xác nhận của ChiLinh Golf về Yêu Cầu Dịch Vụ của Khách/ Đối tác về việc đặt dịch vụ, voucher hoặc dịch vụ bổ sung khác của Khách lẻ với các nội dung theo mẫu ban hành kèm theo ĐKC này.

ĐIỀU 2. VOUCHER

Trừ khi có thỏa thuận khác hoặc ChiLinh Golf có chính sách khác, Khách sử dụng Voucher phải tuân thủ các quy định tại ĐKC, QĐC, các điều kiện khác quy định trên Voucher và/hoặc chính sách cung cấp Dịch Vụ tương ứng với loại Voucher được ChiLinh Golf phát hành tại thời điểm mà Khách sử dụng. Voucher gốc phải được xuất trình và thu hồi tại quầy Lễ Tân. Trong trường hợp không xuất trình được Voucher đủ điều kiện sử dụng thì Khách phải thanh toán trực tiếp theo Giá Công Bố tại thời điểm giao dịch. 

ĐIỀU 3. CHÍNH SÁCH ĐẶT DỊCH VỤ

 1. Tất cả các Yêu Cầu Dịch Vụ của Khách/ Đối Tác phải được gửi cho ChiLinh Golf dưới hình thức email hoặc văn bản và được xác nhận bởi ChiLinh Golf trước khi Khách làm thủ tục check in.

 

 1. Đối Tác cần thông báo đến toàn bộ Khách về việc Khách tự bảo quản tài sản cá nhân khi sử dụng dịch vụ tại sân gôn Chí Linh. Khách hàng chịu mọi trách nhiệm liên quan nếu phát sinh khiếu nại, tranh chấp xảy ra.

ĐIỀU 4. TÀI KHOẢN NHẬN THANH TOÁN CỦA CHILINH GOLF

Danh sách các tài khoản:

STT

Tên ngân hàng

Số Tài khoản

Tên chủ tài khoản

1

Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Hải Dương (Ngân hàng BIDV – CN Bắc Hải Dương)

46110000977779

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÂN GÔN CHÍ LINH

2

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Chí Linh

0341001226868

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÂN GÔN CHÍ LINH

3

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – CN Hà Nội

1067040714559

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÂN GÔN CHÍ LINH

  1. Trừ khi thanh toán bằng thẻ tín dụng, tiền mặt hoặc có thỏa thuận khác bằng văn bản, Khách/Đối Tác sẽ thực hiện thanh toán trực tiếp vào tài khoản. 
  2. Nội dung chuyển khoản: (i) Tên Khách/ Đối Tác; (ii) Yêu Cầu Sự Kiện; (iii) Loại thanh toán (đặt cọc, thanh toán…).
  3. ChiLinh Golf có quyền (i) thay đổi, bổ sung số tài khoản nhận thanh toán nêu trên; và/hoặc (ii) thay đổi bổ sung quy trình thực hiện thanh toán và thông báo trước cho Khách/ Đối Tác bằng văn bản hoặc đăng tải trên Trang Web.
  1. Trừ khi thanh toán bằng thẻ tín dụng, tiền mặt hoặc có thỏa thuận khác bằng văn bản, Khách/Đối Tác sẽ thực hiện thanh toán trực tiếp vào tài khoản. 
  2. Nội dung chuyển khoản: (i) Tên Khách/ Đối Tác; (ii) Yêu Cầu Sự Kiện; (iii) Loại thanh toán (đặt cọc, thanh toán…).
  3. ChiLinh Golf có quyền (i) thay đổi, bổ sung số tài khoản nhận thanh toán nêu trên; và/hoặc (ii) thay đổi bổ sung quy trình thực hiện thanh toán và thông báo trước cho Khách/ Đối Tác bằng văn bản hoặc đăng tải trên Trang Web.

ĐIỀU 5. SỬA CHỮA, CẢI TẠO

 1. ChiLinh Golfcó quyền tiến hành sửa chữa, cải tạo hoặc nâng cấp/ thực hiện các chương trình bảo dưỡng định kỳ phù hợp với mục đích duy trì điều kiện tốt nhất cho Sân gôn. ChiLinh Golf có toàn quyền tự đưa ra các quyết định sửa chữa, nâng cấp, nhưng phải có thông báo bằng email/fax đến Đối Tác và/hoặc Khách trước khi bắt đầu các công trình nâng cấp lớn và kéo dài mà có thể ảnh hưởng đến sự hài lòng của Khách.
 2. ChiLinh Golf sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu nại, yêu cầu đối với các tổn thất và/hoặc thiệt hại mà Đại lý và/hoặc khách hàng sẽ gặp phải do cải tạo/nâng cấp sau khi đã thông báo trước với Đại lý/Đối tác/khách hàng.

ĐIỀU 6. BẤT KHẢ KHÁNG

ChiLinh Golf, Khách hoặc Đối Tác sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc chậm trễ, không thực hiện hợp đồng/thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ (trừ nghĩa vụ thanh toán) hoặc các quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên quy định tại ĐKC, QĐC nếu việc chậm trễ, không thực hiện đó có nguyên nhân là do sự kiện Bất khả kháng. Sự kiện Bất Khả Kháng bao gồm nhưng không hạn chế: Bão lụt, động đất, chiến tranh, hoả hoạn, sự thay đổi của chính sách, pháp luật của nhà nước hoặc các sự kiện khách quan khác.

Với điều kiện:

  1. Sự kiện đó hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý hoặc không do lỗi hoặc sơ suất của Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện Bất Khả Kháng, mặc dù Bên đó đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và trong khả năng cho phép để đề phòng, khắc phục hoặc giảm bớt thiệt hại, gây ra việc chậm trễ hoặc gián đoạn, đình trệ việc thực hiện nghĩa vụ trong Hợp Đồng này;
  2. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện Bất Khả Kháng, Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải thông báo văn bản cho Bên kia, trong đó nêu chi tiết về sự kiện Bất Khả Kháng, các biện pháp đã tiến hành để đề phòng, khắc phục thiệt hại, dự kiến kế hoạch khắc phục và biện pháp giải quyết.
  3. Trừ khi có ý kiến khác của ChiLinh Golf bằng văn bản, Khách hoặc Đối Tác vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tiến hành mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị Sự Kiện Bất Khả Kháng gây trở ngại.

ĐIỀU 7. BẢO MẬT THÔNG TIN 

 1. Đối Tác và ChiLinh Golf cam kết rằng, trong thời gian hiệu lực của Hợp Đồng và sau khi Hợp Đồng giữa Đối Tác và ChiLinh Golf chấm dứt, Bên được tiết lộ sẽ tuyệt đối bảo mật các thông tin mật (“Thông Tin Mật”) của Bên tiết lộ. Theo đó, Bên được tiết lộ không được tiết lộ Thông Tin Mật cho bất kỳ bên thứ ba nào, dù là trực tiếp hay gián tiếp, trong bất kỳ tình huống nào, khi không có sự đồng ý bằng văn bản của của Bên tiết lộ trừ trường hợp quy định dưới đây. Cho mục đích quy định tại điều này, Thông Tin Mật được hiểu là các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn các điều khoản của Hợp Đồng ký giữa ChiLinh Golf và Đối Tác, và/hoặc các thông tin, dữ liệu, văn bản được tạo ra do liên quan đến hoặc phát sinh từ việc thực hiện Hợp Đồng, các thông tin, dữ liệu, văn bản được Bên tiết lộ cung cấp cho Bên được tiết lộ cho dù dưới bất kỳ hình thức nào để thực hiện Hợp Đồng. Ngoài ra, Thông Tin Mật còn bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, bí quyết thương mại, kiến thức hoặc các thông tin khác về hoặc phục vụ cho tiếp thị tài chính, kinh doanh của Bên tiết lộ.
 2. Nghĩa Vụ Bảo Mật sẽ được loại trừ nếu Thông Tin Mật:
  1. Đã được phổ biến rộng rãi trong công chúng bởi Bên tiết lộ;
  2. Do Bên được tiết tộ cung cấp cho nhân viên, chuyên gia tư vấn tài chính, pháp lý hoặc nhà thầu của Bên được tiết lộ vì mục đích thực hiện các nghĩa vụ của Bên được tiết lộ theo Hợp Đồng này, với điều kiện là Bên được tiết lộ phải chịu trách nhiệm và đảm bảo các đối tượng được tiết lộ Thông Tin Mật phải tuân thủ quy định bảo mật như nội dung nêu trên;
  3. Do Bên được tiết lộ nhận được từ một bên thứ ba độc lập với việc thực hiện Hợp Đồng này mà không chịu bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào; hoặc
  4. Được yêu cầu tiết lộ bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc bất kỳ toà án có thẩm quyền xét xử thích hợp nào đối với Bên được tiết lộ.
 3. Bên được tiết lộ đồng ý rằng bất cứ vi phạm nào đối với Nghĩa Vụ Bảo Mật thông tin này có thể gây ra những tổn hại không thể khôi phục được với Bên tiết lộ, theo đó Bên tiết lộ sẽ có quyền tìm kiếm các biện pháp để giảm nhẹ thiệt hại và buộc Bên được tiết lộ bồi thường toàn bộ thiệt hại là một khoản tiền không thấp hơn Giá trị Hợp Đồng.

ĐIỀU 8. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Các quy định tại ĐKC, QĐC sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Tất cả các tranh chấp phát sinh liên quan đến việc yêu cầu, sử dụng Dịch Vụ của Khách/ Đối Tác theo quy định tại Hợp Đồng và ĐKC, QĐC sẽ được cố gắng giải quyết thông qua thương lượng. Trường hợp thương lượng, đàm phán không thành công trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, Các Bên sẽ có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.