QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN

1.1. Trừ khi thanh toán bằng thẻ nội địa, tín dụng, QR code, tiền mặt hoặc có thỏa thuận khác bằng văn bản, Khách/ Đối Tác sẽ thực hiện thanh toán trực tiếp vào tài khoản sau đây:

(Khách hàng có thể lựa chọn hình thức thanh toán hiển thị tại bước thanh toán khi đặt dịch vụ)

STT Tên ngân hàng Số Tài khoản Tên chủ tài khoản
1 Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Hải Dương (Ngân hàng BIDV – CN Bắc Hải Dương) 46110000977779 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÂN GÔN CHÍ LINH
2 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Chí Linh 0341001226868 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÂN GÔN CHÍ LINH
3 Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – CN Hà Nội 1067040714559 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÂN GÔN CHÍ LINH

1.2. Nội dung chuyển khoản: (i) Tên Khách/ Đối Tác; (ii) Mã số thẻ member; (iii) Loại thanh toán (đặt cọc, thanh toán…); (iv) nội dung thanh toán.

1.3. ChiLinh Golf có quyền (i) thay đổi, bổ sung số tài khoản nhận thanh toán nêu trên; và/hoặc (ii) thay đổi bổ sung quy trình thực hiện thanh toán và thông báo trước cho Khách/ Đối Tác bằng văn bản hoặc đăng tải trên Trang Web.